2023 Ontbossing is oorzaak klimaat verandering

In 40 jaar tijd zijn de broeikas gassen CO2 en CH4 (methaan) in de atmosfeer waarschijnlijk met 20% toegenomen. In 40 jaar is de wereld bevolking verdubbeld. En de bossen 46% verminderd. Dat veroorzaakt klimaat verandering. De klimaat alarmisten zien de menselijke verbranding van fossiele brandstof als oorzaak en maken de CO2 uitstoot een politiek verdienmodel. De fossiele verbranding is echter (+4) in geen verhouding (-645) tot de vermindering van fotosynthese door ontbossing. De ontbossing geeft jaarlijks 161x meer invloed dan de verbranding van fossiele brandstof.

De balans en vergelijking tussen 1980 en 2020 geeft een indruk van ontbossing als de werkelijke oorzaak van de klimaat verandering.  De halvering van de bossen op de planeet zorgt ongetwijfeld voor een halvering van de opname van koolstof via fotosynthese. We namen aan, dat in 1980 de fotosynthese bijna 1/0,46 zo hoog was als in 2020, aangezien de gegevens van 1980 niet aanwezig zijn. De opgeslagen koolstof in bergen en in de grond zijn aannames.

De toename van broeikas gassen CO2 en CH4 (methaan) is gemeten op het Mauna Loa lab, op de noordkant van de vulkaan Mauna Loa. Recent is de vulkaan juist op de noordkant uitgebarsten en het lab is geëvacueerd. Een vulkaan stoot langs spleten en gaten broeikas gassen uit tot de uitbarsting. Zijn de metingen van de broeikas gas toename wel juist?

Carbon Cycle = = + +
[billion metric tons] from 2020 1980 2020 1980 2020 1980
Rocks rocks 65500 65500        
Fossile carbon soil 10000 10000        
Photosyntheses trees         550 1195
Soil carbon trees         2300 4300
Plant respiration trees     60 130    
Human emissions man     9 5    
Microbial respiration and decomposition soil 60 60    
Atmosphere air 800 800        
Surface ocean sea 1000 1000        
Deep Ocean sea 37000 37000    
Reactive sediments sea 6000 6000     92 92
Photosyntheses sea         92 92
Air-sea gas exchange sea     90 90    
Ocean sediments sea         2 2
Total 120300 120300 219 285 3036 5681
Parts per million (2)            
Carbon dioxide air 412 339 122%      
Methane air 1850 1550 119%    

Bronnen:
(1) https://www.earthobservatory.nasa.gov/features/CarbonCycle
(2) https://gml.noaa.gov/webdata/ccgg/trends/co2/co2_annmean_gl.txt

Translate »