2021, Het CORONA vergif, de vierde golf.

Velen laten zich niet vaccineren tegen het Corona virus, omdat de corona vaccins vergif zouden zijn. Het Chinese Wuhan Corona virus is echter een dodelijker vergif. Inmiddels zijn er wereldwijd 5 miljoen doden en in Nederland gaan we naar de 30.000 doden. Er is per week een oversterfte van 600 mensen. Er komt een zorginfarct met het zwartste scenario. De burgemeester handhaven niet. De burgemeester van de Amsterdamse vrijstaat handhaaft niet in de klimaat demonstratie. De Haagse burgemeester handhaaft niet bij een demonstratie tegen de corona maatregelen. Veel burgemeesters handhaven niet in hun bijzijn. Met als gevolg een enorme explosie van besmettingen.

De Nederlandse overheid gaat opportunistisch, laks en onzorgvuldig om met de corona crisis. Het gevolg is een oncontroleerbare pandemie. De maatregelen voor de eerste, de tweede en derde golf hadden enig effect. Gevaccineerden hebben minder last en kans op overlijden. Inmiddels zijn er 20.000 doden te betreuren (Nu wel bevestigd door het CBS). Alle positief geteste mensen 100% de Delta variant. De Delta+ variant is nog besmettelijker. Er zijn andere corona mutaties op komst (Braziliaanse en Indiase) die nog besmettelijker en dodelijker zijn. Het kabinet Rutte3 handhaaft niet. Met als gevolg dat de bevolking overgeleverd is aan een lockdown en afstand houdende maatregelen.

Er dient nog sneller met de mRna vaccins gevaccineerd te worden. Daarna is er een harde lockdown van 4 weken nodig om de corona crisis het hoofd te bieden. Niemand de straat op. Alleen noodzakelijke zorg en de boodschappen thuis laten bezorgen. En daarna alleen toegang tot publieke ruimtes als men een geldige QR code kan laten zien. De booster vaccinatie moet direct starten voor ouderen.

Door onvoldoende beleid en beschermingsmiddelen voor verpleeghuizen heeft er genocide plaatsgevonden op meer dan 12.000 ouderen en hulpbehoevenden in verpleeghuizen. In de eerste 2 weken van de pandemie in maart 2020 stierven er 2.500 mensen in de ruim 2.500 verpleeghuizen. Normaal overlijden er 2.809 mensen  per week. Verpleeghuizen werd persoonlijke beschermingsmiddelen en corona testen onthouden. De slechte zorg voor ouderen en hulpbehoevenden valt onder het genocideverdrag “Het scheppen van voorwaarden die tot de fysieke vernietiging van de gehele groep of delen daarvan leiden”.

De Nederlandse statistiek over de corona patiënten en doden was misleidend. Het CBS en huisartsen geven aan dat er een oversterfte is van 12.000 doden. Dat betekent dat de corona werkelijkheid in Nederland 3x erger is. De wereldwijde gemiddelde sterfte aan corona is 3%. Er zijn 5 miljoen doden te betreuren.  De corona cijfers zijn niet betrouwbaar. Afgelopen week bleek dat er onvoldoende corona test capaciteit was. We vinden dat de burger recht heeft op een complete verantwoording en test capaciteit. Het kabinet Rutte doet te weinig voor een volledig en eerlijk corona overzicht.

Het kabinet reageert reactief, niet proactief en zeker niet preventief. De overheid heeft niet gezorgd voor artikel 22.1 van de Grondwet, “De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid.”. Er zijn ongebreidelde prijsverhogingen voor veel artikelen. De overheid dient de prijsverhogingen te stabiliseren om de koopkracht op peil te houden. Stel een maximum prijs is voor fossiele brandstoffen. Benzine 1,80 euro Diesel 1,40 euro en gas/electriciteit op de prijs van begin 2021.

De christelijke partijen reageren niet ethisch op de corona crisis. In deze corona crisis is eerlijkheid, geduld, discipline, rust, regelmaat en reinheid nodig. Gelovig of niet-gelovig, religieus of niet-religieus, vacinatie en een gebed om bescherming doet geen kwaad. Het corona virus is een groot vergif dat een God gegeven plaag is. Het corona vaccin is ook vergif, maar het beschermd tegen het dodelijke corona virus vergif.

Duitsland versus Nederland.

In Duitsland zijn er 3x zoveel ziekenhuizen en 2x zoveel artsen. Duitsland test streng en heeft 10.000 IC bedden over. Door de spreiding zijn er voldoende ic-s, beademing apparaten en corona testen. Daardoor zijn er minder doden door de corona crisis. Nederland ziet nu de gevolgen van de Zorg privatisering. Ziekenhuisfusies,  private huisarts clubs, medische opleidingen gericht op buitenlandse studenten, just-in-time logistiek voor bescherming middelen en uitfasering medicatie en zorghulpmiddel bedrijven hebben de Nederlandse zorg uitgehold.

Als Beschaafd Nederland vinden we dat het anders moet. We vinden dat de NOODTOESTAND voortgezet moet worden. Mondkapjes verplichten in de publieke ruimte. 1,5 meter afstand zoveel mogelijk handhaven, handen wassen of handschoenen aan. Wie hoofdpijn, keelpijn, verkoudheid en niezen klachten heeft blijft thuis. En laat zich testen.

In de noodtoestand moet de overheid bepaalde bedrijven verplichten tot de aanmaak van de benodigde zorg bescherming (mondkapjes, beademing apparatuur) en hulpmiddelen. Verbied Prijsverhogingen. Militairen worden ingeschakeld om noodhospitalen in te richten als na een biologische oorlog aanval. Voor de toekomst willen we een andere zorg strategie. Nederland moet de zorg ont privatiseren en terug naar publieke verzekeringen voor werk, ziekte en zorg.

Noodtoestand.

Noodzakelijke maatregelen moeten genomen worden om de biologische oorlog tegen het corona virus te winnen. We sluiten de grenzen voor China, Brazilie en India. We breken de Europese handelsakkoorden open, zodat we hulpmiddelen en medicatie aan kunnen kopen waar we dat kunnen.

Beschaafd Nederland wil publieke fondsen om de koopkracht te behouden. Indien nodig wordt het leger ingezet om de noodzakelijke publieke voorzieningen te waarborgen en de orde te handhaven. Alles is erop gericht om de uitbreiding van de corona besmetting te voorkomen. Iedereen moet binnen blijven. Alleen wie naar het werk moet en wie om boodschappen moet mag zich in de publieke ruimte begeven.

Het blijkt dat net als het griepvirus het coronavirus muteert. Het China corona virus is anders dan het Europees coronavirus. Immuniteit werkt niet. Dit wordt het corona jaar 2020 dat de wereld stil staat. We moeten naar een nieuwe realiteit.

Het blijkt dat de Groningse methode werkt. Bij vermoeden van ziek door corona, test op corona, bij positief resultaat strikte persoonlijke quarantaine in een gescheiden corona ziekenhuis en bescherming van het zorg personeel. Zoveel mogelijk thuis werken, voldoende afstand, mond/neus kapjes in de publieke ruimte.

Deskundigen.

De lakse ontwikkeling in Nederland wordt gestuurd door Nederlandse deskundigen zonder helikopter visie. In maart werd uitgegaan van het streven naar groep immuniteit. Deskundigen uit de ons omringende landen en de hele wereld raden dit scenario af. Het leidt tot tienduizenden doden en is zeer gevaarlijk. Inmiddels zijn door dit kip zonder kop beleid meer dan 20.000 corona doden te betreuren.

Als Beschaafd Nederland gaan we ons baseren op Duitse deskundigen. Dit omdat er in Duitsland wel corona besmettingen zijn, maar zeer weinig doden. Duitsland heeft zo weinig doden omdat ze zeer veel mensen op corona testen en bij positief resultaat isoleren. We nemen het Duitse scenario over en werken er zo snel mogelijk naar toe. We vragen Duitsland om de zorg te delen en betalen daarvoor.

Gezondheid.

Voor de opname in ziekenhuizen mag men geen onderscheid maken op leeftijd. Alle zorgverzekeraars betalen alle behandelingen. Publieke faciliteiten als winkels, supermarkten en openbaar vervoer worden terdege schoongemaakt. We waarborgen het ophalen van vuilnis. Er komen strafrechtelijke sancties op onjuist discriminerend en overmoedig gedrag.

De Nederlandse gezondheidszorg heeft de helft van de capaciteit ten opzicht van Italië en de ons omringende landen. Er is teveel overmoed met denken dat de zorg het aan kan en mogelijk is dit de oorzaak van het ‘lakse’ beleid. Nederlandse deskundigen leven op een eiland in een wereld waarin andere deskundigen betere adviezen geven.

Er zijn te weinig corona test mogelijkheden. Iedereen die koorts heeft boven de 38 met hoofdpijn, keelpijn en hoesten wordt geacht besmet te zijn met het corona virus. We moeten af van de thuis quarantaine omdat die het gehele gezin besmet. Iemand die corona heeft wordt geïsoleerd in speciale instellingen. Iedereen houdt 2 meter afstand.

Er dient onderscheid gemaakt te zijn tussen verkoudheid, griep en wie het corona virus heeft. Verkoudheid geeft weinig koorts, niezen en een loopneus. Griep komt met koorts rond de 38°C, spierpijn en hoofdpijn. Corona kenmerkt zich door milde klachten als van griep, maar kan tot ernstige klachten leiden zoals hoge koorts boven de 38°C, droge hoest, keelpijn, kortademigheid en longontsteking. Corona patiënten met ernstige klachten dienen een huisarts te raadplegen.

Paracetamol helpt bij griep en koorts. Overal verkrijgbare middelen als NSAIDs (ibuprofen, aspirine, advil en andere) leiden tot gecombineerd gebruik. Dat kan leiden tot doden door maagbloedingen, waarvoor onvoldoende ziekenhuis capaciteit beschikbaar is.

Iedereen wordt geacht om 2 meter afstand te houden. Iedereen wordt geacht om persoonlijke hygiene te betrachten. Maak toetsenborden, mobiele telefoons en dergelijke schoon. Af te leveren kartonnen pakjes kunnen tot 1 dag en plastic zakken nog tot 3 dagen na aanraking het corona virus doorgeven. Laat pakjes in een mand bezorgen en wacht met uitpakken.

Financieel.

Er is de mogelijkheid voor uitstel van betaling voor alle bedrijven als dat nodig is. De bedrijven en organisatie dienen zoveel mogelijk medewerkers thuis te laten werken. Als dat niet kan dienen voldoende beschermingsmiddelen gegeven te worden tegen de biologische oorlog tegen het corona virus.

Iedereen die door de crisis geen werk heeft (ook zzp-ers) kan aanspraak maken op een WW uitkering. Als men buiten de normale WW regels valt, dan wordt de maximale termijn 6 maanden. De WW premie wordt per 1 mei verhoogd naar 5% om dit op te brengen. De overheid werkt naar een WW fonds buffer van 10 miljard. Dat waarborgt de koopkracht.

Vanaf eind 2020 wordt de rekenrente voor de pensioenen 2%. De rekenrente is met 0,64% gedaald naar 0% door Euro valuta waarborgen, wat de dekkingsgraad met 11,5% vermindert. Daardoor is de ECB rekenrente niet meer bruikbaar als waardering van pensioenverplichtingen. Na verhoging naar 2% gaat de dekkingsgraad met 36% omhoog en kan indexering met terugwerkende kracht plaatsvinden. Dat geeft extra koopkracht voor ouderen.

Ondanks een motie van afkeuring van de Eerste Kamer zet minister Ollongren de huurverhoging door. Dat wetende dat thuiswerken meer kost. Dit is een extra financiële domper voor de burger. Die het al qua koopkracht extra moeilijk heeft door de ongebreidelde prijsverhogingen.

Beschaafd Nederland wil dat minister Ollongren aftreed. Een dergelijke ondemocratische bewindsvrouw die de democratie niet begrijpt kan geen lid zijn van het kabinet. De huurverhoging van juli 2020 wordt teruggedraaid. Ook de verhuurdersheffing wordt in 2020 afgeschaft.

Economisch.

Banken dienen de pin automaten schoon te maken. Banken en notarissen dienen te zorgen dat normale bancaire handelingen mogelijk zijn. Prijsverhogingen voor tarieven zijn verboden.

In het algemeen dienen alle bedrijven een schoonmaak protocol uit te voeren. Maak toetsenborden (ook van koffiezet machines), deurkrukken en trapleuningen met Dettol schoon. Vervang de airco filters.

Alle winst makende particulieren, bedrijven, organisaties (inclusief  pensioenfondsen) gaan 20% winst belasting betalen vanaf eind 2019. Met de enorme beleggingswinsten over 2019 worden de meeste corona fondsen betaald. Alle discriminerende belasting maatregelen vervallen. Expats, grote concerns en dergelijke betalen gelijk belasting over de in Nederland behaalde omzetten en winsten.

Het openbaar vervoer dient schoongemaakt te zijn. De KLM wordt volledig aangekocht door de Nederlandse overheid. In de komende weken dient de KLM de toestellen goed schoon te maken en airco filters te vervangen.

Translate »