Het Grote Pensioen Bedrog

Geïnitieerd door de overheid produceert de media fake-news over pensioenfondsen. In dit artikel komen de onwaarheden als Fabel naar voor en de werkelijkheid als Feit, met als doel terug te keren naar een feitelijke pensioen discussie.

Fabel: Er is risicoloze rekenrente. Feit: De huidige rekenrente is desastreus en uitermate risicovol voor de deelnemers. Ook geeft het een onjuiste waardering van toekomstige pensioen verplichtingen. Sinds 2008 is de rekenrente gedaald van 4% naar 0% nu. Dat geeft 72% daling van de dekkingsgraad. De door de overheid opgelegde rekenrente is niet meer geschikt voor de waardering van de langlopende pensioen verplichtingen.

Fabel: De resultaten van de pensioenfondsen zijn al jaren slecht. Feit: Sinds 2012 moeten pensioenfondsen de beleggingswinsten (gemiddeld 7-8%) salderen met de door de overheid opgelegde rekenrente verliezen, waardoor het resultaat minder rooskleurig naar voor komt.

Feit: Pensioenfondsen hebben geen regie. Dat klopt, door de toezichthouder De Nederlandse Bank zitten pensioenfondsen in een keurslijf waarin elk protest afgestraft wordt met bestuurlijke maatregelen.

Fabel: De kosten van vermogens beheerders of adviseurs rijzen de pan uit. Feit: Vermogensbeheer is een vak apart. Pensioenfondsen houden de kosten van de asset managers zo laag mogelijk. Afhankelijk van de grootte van de portefeuille van 0,25%-2,5%. En komen zo verantwoord tot 7-8% rendement.

Fabel: De Doorsnee premie zorgt voor een welvaartsherverdeling van jong naar oud, daarom wil het kabinet ervan af. Dat kost naar schatting alleen wel 60 tot 100 miljard euro. Feit: Tot 2018,  ondanks de nooit vertoonde lage rekenrente geeft de doorsnee premie een te verwachten pensioen uitkering.

Fabel: Bij pensioenfondsen bouwt de deelnemer geen eigen pensioenpotje op. Feit: Elke deelnemer bouwt bij pensioenfondsen een eigen pensioen kapitaal op. Dat pensioen kapitaal komt onder andere tot uiting bij waarde overdracht en pensioen uitkering.

Fabel: Jongeren betalen teveel aanvullend pensioen premie versus ouderen te weinig premie. Feit: Dit komt uit de verzekeraar hoek, die een staffel hanteren beginnend bij 4% pensioenpremie voor jongeren en 24% voor ouderen. Maar dat is met de huidige ultra lage rekenrente bij pensionering of overdracht veel te weinig. Bedrijfspensioenfondsen zijn overigens vaak premievrij.

Fabel: Pensioenfondsen kunnen op termijn niet meer aan hun verplichtingen voldoen. Feit: In 2021 dienen ze weer de vooruitzichten voor een periode van vijf jaar op een rij te zetten. Dan leidt de huidige situatie met een rekenrente op 0% onherroepelijk tot kortingen.

Fabel: De rekenrente op papier aanpassen, is risicovol en kun je geen veilig boekhouden noemen. Feit: Met de huidige langjarige belegging opbrengsten van gemiddeld 7-8% is een rekenrente van 4% verantwoord om de langlopende pensioen verplichtingen te waarderen.

Fabel: Een groeiende groep werkenden valt buiten de bestaande regelingen. Feit: Ondernemers, dus ook zzp-ers moeten altijd al zelf voor pensioen zorgen.

Fabel: De toename van zzp’ers was de voorbije jaren zelfs zo groot dat het aantal deelnemers aan de pensioenfondsen is gedaald. Feit: De afgelopen jaren is de duration gestegen van 17 naar 18 jaar. Dat geeft aan dat er meer en jongere deelnemers zijn.

Fabel: Een lagere pensioen leeftijd is niet betaalbaar. De inzet van vooral de FNV voor een lagere AOW-leeftijd, een regeling voor zware beroepen en bindende afspraken voor zzp’ers is sympathiek. Feit: In volgende berichten gaan we in op de misstanden bij de door de overheid voorgeschreven sterftetafels en levensverwachting die de pensioenleeftijd bepalen.

Fabel: De overheid kan op termijn door de vergrijzing de AOW niet meer betalen. Feit: De AOW kost 37 miljard. De AOW volksverzekering brengt ruim 49 miljard op. Maar onderzoek wijst uit dat de overheid 98% van de belasting heffingskortingen saldeert in de volksverzekeringen. Daardoor lijkt het of de overheid geld bij moet storten bij het SVB voor de AOW. De overheid vermeld de saldering niet in de verslaggeving.


Geplaatst

in

door

Tags:

Translate »