Meldpunt overlijden na corona vaccinatie

De overheid ontwijkt het overlijden na corona vaccinatie. Voor overledenen zijn de RIVM data naar het CBS van vaccinatie uitgesloten. Daarmee kunnen wetenschappers  geen relatie bewijzen dat mensen overlijden ten gevolge van vaccinatie. Terwijl de werkelijk is dat het regelmatig voorkomt.

U kunt als u in uw omgeving weet dat iemand binnen 21 dagen na vaccinatie plotseling overleden is, dit melden.

Dit meldpunt overlijden na vaccinatie verzamelt alleen gegevens van mensen die binnen 21 dagen na vaccinatie plotseling overleden zijn. Andere gegevens kunt u sturen, maar worden niet verwerkt. Nadat er meer dan 10 overlijdens na vaccinatie verzameld zijn, worden de gegevens beschikbaar gesteld aan het Openbaar Ministerie, aan de Minister van Justitie, aan de Vaste Commissie voor Justitie en Veiligheid en aan de Vast Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Tweede Kamer.

Kopieer het onderstaande en vul het aan om als tekst te mailen via de link:
Naam overledene:
Woonplaats overledene:
Vaccinatie datum:
Datum overlijden:
Geslacht overledene: man / vrouw
Leeftijd overledene:

Klik op deze link om een melding te maken

De data bescherming van natuurlijke (levende) personen bij de verwerking van persoonsgegevens is een grondrecht.  De privacy regels gelden niet voor overleden personen.

 

Translate »