2021, De Puinhopen van 20 jaar Liberaal beleid.

Na 20 jaar ziet Nederland de puinhoop van liberaal beleid. Volks- en werknemer verzekeringen die opgaan aan belasting heffings kortingen. De zorg werd uitgekleed met tienduizenden doden tot gevolg. De overheid maakte wetten die niet prudent (zorgvuldig en voorzichtig) omgaan met de burger. Uitvoerende organisatie gaan niet complaint (volgens de wet) om met de burger. Vele burgers, ouders en kinderen kwamen in een hel terecht.  Weg met het Liberaal beleid. We moeten over naar een praktijkgericht beschaafd sociaal beleid.

Van 22 juli 2002 regeerde de kabinetten Balkenende 1-2-3-4 tot 14 oktober 2010. Vanaf 14 oktober 2010 tot 15 januari 2021 regeerde de kabinetten Rutte 1-2-3. Het kabinet Rutte-3 is nu demissionair. De kabinetten waren samengesteld uit VVD-CDA-CU-LPF-D66. In 20 jaar werd een liberaal beleid gemaakt. In dat liberale beleid werd de gewone (werkende of gepensioneerde) man en vrouw vergeten. De rijken kregen meer kansen, de armen minder. Nu kunnen zelfs de midden inkomens niet meer rondkomen.

Nederland koos in een referendum tegen de Europese Grondwet. Balkenende (CDA) loog dat het Verdrag van Lissabon geen Europese Grondwet was en tekende toch. Daarmee raakte Nederland zijn soevereiniteit kwijt. Door de Tweede Kamer leden niet te informeren werd de Nederlandse Grondwet met voeten getreden door Rutte (VVD). Alle bestuurders logen dat ze niet afwisten van de toeslagen affaire. De beeldvorming en de coalitie partij dictatuur gingen boven de wet.

De flex huren wet van D’66 was desastreus.  Sociale huurwoningen werden een beleggings object. Daardoor kunnen grote groepen burgers geen woning meer kopen of huren. Een woning kopen met rente die nu op nul staat is zeer risicovol. De rente zal stijgen. Sociale huurwoningen gaan naar immigranten. Woning corporaties kunnen niet bouwen vanwege de verhuurdersheffing. Door het falende Europees immigratie beleid kan Nederland geen uitgeprocedeerde immigranten terugsturen. Door niet te handhaven onstonden grote groepen criminelen. Nederland werd een harddrug import en export land. Dat kan Rutte niet meer oplossen.

We moeten de Raad van State omvormen tot een Grondwettelijk hof. Nu kan alleen een universitair geschoolde lid zijn van de Raad van State. Elke burger moet lid kunnen worden van het Grondwettelijk Hof om elke burger in gelijke gevallen gelijk te behandelen. Breid de Afdeling advisering uit tot de Afdeling advisering en corrigering. Alle adviezen en correcties dienen openbaar naar voor te komen.

Het liberale beleid in de corona crisis kostte tienduizenden het leven. Afwachten, niet handhaven maar pas acteren als het buitenland het doet, pas opschalen als de zorg overloopt. Door het liberaal beleid is Nederland weer rood op de kaart en slaat de delta plus variant toe. Begin met handhaven om de corona crisis te stoppen. We moeten weer gaan thuiswerken, de mondkapjes moeten op in publieke ruimten,  wie ziek is blijft thuis, wie geen qr-code heeft krijgt geen toegang tot publieke ruimtes.

 

 

Translate »