9. Wij Willen Geen Files

Beschaafd Nederland constateert dat de infrastructuur voor het personenvervoer tientallen jaren lang verwaarloosd is. Er gingen vele miljarden naar Europese prestigieuze treinprojecten als de Betuwelijn en de Hoge Snelheid Lijn en het leidde tot niets. De invoering van 100km op snelwege leidde tot meer doorstroming. De corona crisis leerde dat thuiswerken de oplossing is voor het oplossen van files.

De benutting van asfalt gaf de afgelopen 10 jaar minder files. Doorzetting van de benutting is nodig. Inmiddels zijn er 1,2 miljoen mensen en auto’s meer. Met een toenemende verbetering van de economie zullen de files langer worden. De 100km maatregel op de snelwegen zorgde voor enige doorstroming. Toevallig viel de invoeren van de 100km samen met de lockdown vanwege de corona crisis. Met een zeer positief effect op de files.

Beschaafd Nederland wil een Deltaplan Wegen, dat in vier jaar tijd de infrastructuur voor het personenvervoer op peil brengt. We willen een structurele benutting van de spitsstroken. Daarnaast willen we dat thuiswerken minimaal voor 2 dagen per week blijft. En handhaving van het inhaalverbod voor vrachtwagens op twee-strook snelwegen. Pro Auto regisseert de capaciteitsplanning van de infrastructuur.

Het geprivatiseerde openbaar vervoer kenmerkt zich door wanbeleid en zelfverrijking. Vele miljarden gingen naar de mislukte Hoge Snelheids Lijn de Fyra, ProRail, de Betuweroute voor het vrachtvervoer over het spoor. Prestigieuze projecten die de burger ook de komende jaren veel geld zullen kosten. Er is weinig geïnvesteerd in het openbaar personen vervoer. Het busvervoer is teloor gegaan en de reiziger kan niet rekenen op een degelijk treinvervoer.

Beschaafd Nederland wil een degelijk openbaar vervoer, waar de reiziger op kan rekenen. Geen trein vertraging, geen trein uitval, busvervoer wat op de trein aansluit, goed internationaal vervoer. We willen de NS en ProRail samenvoegen, zodat één Nederlandse Spoorwegen organisatie verantwoordelijk is voor het spoor in Nederland. Er komt één directeur, direct onder de minister van Infrastructuur. De NS organisatie mag geen activiteiten uitvoeren in het buitenland. Het Openbaar Vervoer moet veilig, schoon, betrouwbaar en koel worden. Er vervallen geen treinstations in de regio’s.

Van begin 2000 naar 2022 is de bevolking met bijna 2 miljoen mensen toegenomen van 15,8 miljoen naar 17,7 miljoen mensen. (Bron alle gegevens: CBS) De totale vervoersprestatie in miljarden kilometers is van 1998 naar 2014 met 9% gestegen. De vervoersprestatie van het busvervoer is van 1998 naar 2014 verminderd van 4% naar 2,7%, van de trein is het gelijk gebleven op 8%. Minder mensen gaan met de auto, van 75% in 1998 naar 72% in 2014. Als de economie aantrekt zal het gebruik van de auto stijgen. Meer mensen fietsen van 7% in 1998 naar 8% in 2014. Er zijn veel meer dodelijke fiets ongevallen.

Beschaafd Nederland wil dat fietsers verplicht een helm gaan dragen (zoals in het buitenland), om de vele dodelijke fiets ongevallen te verminderen. Gemeentes worden verantwoordelijk voor een volledig en degelijk busvervoer. Bushaltes moeten vanuit de centrums van dorpen en wijken goed bereikbaar zijn. Het openbaar vervoer moet schoon en veilig. Trein perrons moeten alleen toegankelijk zijn voor reizigers, afscheid nemen doe je in de hal, net als op Schiphol. Als de NS de veiligheid bij vertrek, reis en aankomst niet automatisch kan organiseren, dan moet de NS dat met extra man(vrouw) kracht doen.

We willen een beleid dat streeft naar vrijheid van mobiliteit en investeert in het personenvervoer. De afgelopen 15 jaar zagen we een groei van het autobezit naar 8 miljoen auto’s en ruim één auto per huishouden. In 2000 was er ook één auto per huishouden. Over enkele jaren wonen er meer inwoners in Nederland. De groei van de auto mobiliteit is recht evenredig met de groei van de bevolking. De vraag om infrastructuur volgt de groei van de bevolking. De betere benutting van het asfalt door de spitsstroken bleek effectief, maar is verre van efficiënt georganiseerd. Nu veroorzaken pechgevallen van hoofdzakelijk vrachtwagens files.

Beschaafd Nederland wil een efficiëntere organisatie van het verkeer. Op elk moment van de dag moet er een zelfde verkeersbeeld zijn. Dat kan door de spitsstroken altijd open te houden. Het is ridicuul om bij mist de spitsstroken dicht te gooien, dat verhoogt juist de kans op ongevallen. Pechgevallen moeten naar pechstroken naast uitvoegstroken. De politie moet het inhaalverbod voor vrachtwagens handhaven.

Als tientallen jaren ziet de overheid de automobilist als melkkoe. Onder het mom van het milieu zijn de heffingen op brandstof keer op keer verhoogd. In 2015 was er een lage brandstofprijs die de prijs nog enigszins drukt. Publieke organisaties als het CPB en het PBL willen beprijzing van vervoer zonder benul van capaciteit planning. Vijftien jaar geleden leidde discussies over het rekeningrijden tot vertraging van file oplossing.

Beschaafd Nederland ziet het personen vervoer als een eerste levensbehoefte. Er komt een maximum brandstofprijs op 1,20 Euro voor diesel en 1,60 Euro voor benzine. De wegenbelasting (3,5 mld/jaar) komt in het Infrastructuurfonds. Er komt geen beprijzing. We bouwen de tolheffing af. De belasting op nieuwe auto’s vervangen we door een inkoopheffing gerelateerd aan gemiddeld verbruik.

Gemeentes vullen de kas ongebreideld aan met parkeer heffingen. Parkeren op kenteken is een inbreuk op de privacy. De ene parkeermeter geeft wel een kaartje en andere niet. Verschillende gemeentes wilden dat parkeren alleen mogelijk was met een chip-kaart. Als parkeer automaten weigeren, dan geven gemeentes toch een parkeerheffing boete. Het parkeerkaartje mag je niet aan een andere automobilist geven. Dagkaarten zijn in Amsterdam geldig tot 18:00, hetgeen met kleine letters is aangegeven.

Beschaafd Nederland wil een algemeen parkeer tarief van maximaal €1,00 per uur. Een dagkaart is voor een volledige dag (0:00-23:59). Parkeren moet betaalbaar zijn met € munten, met bank kaarten en elektronisch. Gemeentes moeten de parkeerheffing faciliteren. Bij weigering van parkeerautomaten vervalt de plicht tot het betalen van de parkeerheffing. Het parkeer heffing kaartje is aan toonder en dat mag je aan een andere automobilist geven.

Translate »