17. Wij Willen Geen Overlast.

Beschaafd Nederland vindt het absurd dat het kabinet geen prioriteit geeft aan de toename van wapens en messen in de publieke ruimte. We willen een nul tolerantie beleid tegen bewapening. Gemeentes worden verplicht politie, brandweer en zorgverlener adviezen te volgen tegen overlast in woonwijken.

Als er geen wet is, dan is er geen vrijheid. Er kan in Nederland maar een wet zijn. Verantwoordelijkheid en Vrijheid zijn nauw verbonden. Vrijheid is er voor ieder die de ander niet beschadigd. Er is geen vrijheid zonder spelregels. We handhaven de vrijheid van iedereen door wetten. Vrij zijn betekent overlast vrij zijn.

Beschaafd Nederland wil echte overlast vrije vrijheid van spreken en expressie. We willen een onafhankelijke pers en media. We willen geen publieke misleiding in de media. We willen maatregelen tegen persoonlijke of publieke belediging. We willen gelijkheid in de media in het naar voor kunnen brengen van meningen. Iedereen kan vrijuit spreken, schrijven of communiceren. Er zal vrijheid van vreedzame vergadering zijn. Elke inwoner heeft het recht zich vreedzaam te organiseren. Er is vrijheid van onderwijs, binnen de gewenste wettelijke kwaliteit en gelijkheid. We willen wereldwijd geen censuur op het Internet. We willen respect voor het auteursrecht.

Een vrije mens kan zich vrij en verantwoordelijk uiten. Vrijheid is nodig voor de creativiteit in het beschaafd samenleven. Vrijheid is niet beperkt tot het wereldtoneel. Voor veel mensen komt vrijheid juist tot uitdrukking in de directe omgeving. In een beschaafd, veilig en zeker land is het wenselijk, dat de vrijheid van de een niet de wanhoop is van de ander. De vrije mens heeft vaak een overtuiging. De overtuiging komt naar voor binnen een groep van mensen. Helaas gaat een extreme overtuiging vaak gepaard met geweld en overlast.

Beschaafd Nederland wil dat iedereen een zeker privé leven heeft. Iedereen heeft het recht om met zijn of haar kinderen te leven. In een beschaafd, veilig en zeker land is het noodzakelijk regels te stellen voor het uitoefenen van een overtuiging. Iedereen heeft het recht op bescherming van gegevens. Iedereen heeft het recht om eigendom naar wens te gebruiken. Iedereen heeft het recht om op zijn of haar wijze te leven. Iedereen heeft het recht om zijn of haar gegevens in te zien. Iedereen kan zich uiten zonder anderen te storen.

Beschaafd leven doe je samen. Overlast vrij zijn betekent dat we samen de kosten opbrengen van de samenleving. Samen brengen we de kosten op voor mensen die in Nederland aanwezig zijn, niet kunnen werken, werkeloos worden, ziek of oud zijn. Dat moet vooral zo blijven. Iedereen die in Nederland werkt betaalt eraan mee. Deze samen opgebrachte uitkeringen moeten we wel zo efficiënt en effectief mogelijk uitvoeren.

We moeten afspraken maken over het beperken van geweld en de immigratie. Veel landen in de wereld hebben minder welvaart dan Nederland. Het is begrijpelijk dat mensen uit andere landen zich willen vestigen in Nederland. Wil Nederland zijn welvaart behouden, dan kan dat alleen als de toename van de Nederlandse bevolking gecontroleerd verloopt.

Beschaafd Nederland vindt dat iedereen recht heeft op een identiteit, beschreven in een geboorteakte. In de geboorteakte is de nationaliteit vermeld. De moeder bepaalt de nationaliteit van een kind. Een immigrant zonder geboorteakte, krijgt die volgens de wet. Wijziging van geboorteakte is mogelijk binnen de wet. Een paspoort of reisdocument drukt de identiteit uit. Iedereen moet zich kunnen identificeren met een identiteitsbewijs. Naturalisatie kan alleen bij inlevering van de eigen nationaliteit.

In een overlast vrije maatschappij kunnen we geen geweld gedogen. Overlast vrij zijn betekent dat we als overheden nultolerant moeten zijn tegenover geweld en agressie. Pesten is een vorm van geweld. Pesten komt in veel vormen voor. Op scholen, in organisaties of in wijken. Pesters zijn op zichzelf gericht en pesten met name kinderen of volwassenen die niet niet op zichzelf gericht zijn.

Beschaafd Nederland vindt dat iedereen recht op leven heeft. Men zal een ander mens niet dood wensen, hoe jong men ook is. Geen mens of geen deel van de mens zal verkocht worden. Niemand zal in slavernij of uitbuiting werken of producten ervan leveren. Niemand zal gemarteld, vernederd, aangerand of misbruikt worden. Niemand zal wapens bezitten of dragen zonder vergunning, die elk jaar gecontroleerd wordt. Niemand zal hard- of softdrugs gebruiken of bezitten behalve vanwege gezondheidsredenen. Fouilleren en onderzoek van een auto door een opsporingsambtenaar is algemeen mogelijk. Bij immigratie of strafrechtelijk onderzoek is DNA afgifte verplicht. Het doorzoeken van een woning blijft gebonden aan huiszoekingsbevel.

Translate »