12. Wij Willen Gezonde Producten

Beschaafd Nederland constateert dat veel mensen ongezond leven. Enerzijds door aangewend gedrag, reclame en onvoldoende informatie, maar anderszijds doordat fabrikanten en supermarkten aandringen op ongezond kant en klaar voedsel en drank. Beschaafd Nederland wil gezonder voedsel goedkoper maken door een laag BTW tarief, ongezond voedsel krijgt een hoog BTW tarief.

Wat de mond ingaat maakt de mens ziek. Roken, teveel alcohol, teveel koolhydraten, verbrand vlees, teveel vet of suiker maken de mens verslaafd aan dit soort voedsel wat uiteindelijk tot chronische ziektes leidt. De dokter komt al snel met chemisch pilletjes om de door voedingswijze ontstane problemen op te lossen.

Beschaafd Nederland wil prioriteit voor leefwijze geneeswijzen naast de chemische (pillen) of de fysieke (chirurgische ingreep). Als mensen problemen met de gezondheid krijgen door roken moeten ze stoppen. Bij overgewicht problemen moet je eerst een dieet volgen. Bij infectie ziekten kunnen fagen helpen.

Feitelijk zijn zoet- of zoutwaren niet nodig om gezond te leven. De toevoeging van vet, zout, suiker bij de fabricage is om mensen verslaafd te maken aan de ongezonde eetgewoonte en om meer winst te maken voor de fabrikanten. Per definitie zijn eetwaren die direct van de producent komen een eerste levensbehoefte. Al het bewerkt voedsel en de toevoegingen aan E-nummers horen niet tot de eerste levensbehoeften en zijn een product van de marketing economie.

Beschaafd Nederland wil de eerste levensbehoeften belasten met een laag BTW percentage. De ongezonde eetwaren krijgen een belasting met een hoog BTW percentage. Onbewerkt voedsel wordt zo lager in prijs dan bewerkt voedsel. De overheid en supermarkten moeten meer voorlichting geven over gezond voedsel.

Van 2000 naar 2014 is de output van onze consumptie, het gemeentelijk afval, met 7,3% gedaald (Bron: CBS). Dat ondanks een stijging van de bevolking met 1 miljoen mensen. De scheiding van afval en de constante aandacht voor afval loont. Inmiddels wordt 80% van het afval gescheiden. De overheid streeft naar steeds meer recycling en haalt de doelen. De omschakeling van post op papier naar elektronische post geeft minder papier afval. De raam overeenkomsten van de overheid met het verpakkende bedrijfsleven vormen een goede basis voor het verantwoord consumeren in de toekomst.

Beschaafd Nederland wil een verdere aanscherping van de afval recycling. Waar mogelijk willen we plastic tasjes of zakjes vervangen door papieren. Zoveel mogelijk dient de post via papier over te schakelen naar elektronische post. Ouderen die niet bekend zijn met elektronische post krijgen mogelijkheden om bekend te raken met de vernieuwing.

Translate ยป