3. We Willen Het Ziekenfonds.

Beschaafd Nederland wil het ziekenfonds terug. De privatisering van de zorg is mislukt en heeft tot veel meer kosten voor de burger geleid. Per direct worden bonus systemen en buffer vorming bij verzekeraars afgeschaft. De private zorgverzekeringen gaan terug naar het collectieve ziekenfonds. Het persoonlijke eigen risico komt te vervallen. De overheid verleent geen toestemming meer voor zorg bv’s. Alleen huisartsen in huisarts praktijk mogen huisarts zorg declareren. Alleen specialisten in ziekenhuizen mogen specialist zorg declareren.

Er ontstaan vele private zorg bv’s.  Die verlenen zorg onder de noemer van huisartsenzorg of specialistenzorg zonder toestemming van de patient. Maar feitelijk een folder uitdelen. Burgers hebben geen toestemming gegeven om hun zorg data naar zorg bv’s te delen. Zorg bv’s rekenen bijvoorbeeld per kwartaal een bedrag van 49,50 Euro zonder dat de patient daadwerkelijke zorg geboden is.

Beschaafd Nederland constateert dat de zorgverzekeraars miljarden Euro’s als buffer en winst op stapelen. In 2014 was er 8,5 miljard Euro meer in kas dan nodig. Daarnaast zijn er gigantische winsten en bonussen. De buffers zijn door de overheid gedefinieerd om de risico’s van het omvallen van verzekeraars door oneerlijke financiële producten te voorkomen.

Van 2000 naar 2018 is de Nederlandse verzorgingsstaat gebaseerd op het gezin omgebogen in een individu gerichte “participatie” maatschappij. De bevolking is met 8,8% gegroeid, van 15,8 naar 17,3 inwoners. Het aantal eenpersoons huishoudens is toegenomen met 25% naar 3 miljoen. Het aantal mensen in instellingen steeg met 11% naar 248.772, maar het aantal mensen in verzorging- en verpleeg instellingen is dalende met 8,2% naar 116.189 mensen. Veel mensen geven mantelzorg omdat de overheid dat niet regelt.

Er zijn elk jaar in Europa duizenden ziekenhuis opnames door verkeerd medicatie gebruik. De vrij verkrijgbare Ibuprofen, Aspirine en dergelijke NSAID’s leiden bij te hoge sterkte of combinatie tot maagbloedingen. Tandartsen en kaakchirurgen schrijven hoge sterktes voor zonder maagbeschermers. Dat leidt bij onoordeelkundig gebruik zelfs tot overlijden en acute ziekenhuis opnames. Voor paracetamol kan men intolerant zijn. De risico’s voor de zelfhulpmiddelen zijn onderschat en leiden tot onnodige zorg en zorgkosten.

Beschaafd Nederland wil de zelfhulp middelen niet meer laten verstrekken door drogisterijen, verpleeghuis artsen en hulpverleners, maar door apotheken. Apothekers worden volledig verantwoordelijk voor de interacties van medicatie en zelfhulpmiddelen. Apothekers moeten de gebruikers op het gebruik van het voorschrift wijzen en de therapie trouw controleren. Apothekers worden verantwoordelijk voor de daadwerkelijke noodzaak van het gebruik van medicatie. Voor deze broodnodige dienst ontvangen apothekers een bijdrage per verpakking.

Farmaceutische en voeding supplement bedrijven zijn nu vooral gericht op winst. Daardoor is het medicijn en het voeding supplement gebruik te hoog. Vanuit de apotheek software gaan patiënt gegevens automatisch door naar de farmaceutische industrie. Voor de gegevens van het Landelijk Elektronisch Patiënten Dossier heeft 5 miljoen (minder dan een derde) mensen toestemming gegeven aan zowel huisarts als apotheek. Onderzoek van de Consumentenbond leert dat de inhoud van een (elektronisch) medisch meestal niet volledig is.

Beschaafd Nederland wil controle en zekerheid dat patiënt gegevens strikt vertrouwelijk behandeld worden door de software van de eerste en tweede lijn gezondheidszorg. Het medisch dossier van een patiënt moet compleet en up-to-date zijn. De huisarts en de apotheker zijn daarvoor verantwoordelijk. Apothekers moeten inzage hebben in voldoende gegevens om de noodzaak van medicatie te bepalen. Zelfzorg middelen en voeding supplementen moeten ook in het medisch dossier worden opgenomen. De patiënt en de verzorgers van de patiënt moeten online inzicht hebben in het medisch dossier.

Veel mensen leven ongezond. Enerzijds door aangewend gedrag en anderzijds door onvoldoende informatie. Wat de mond ingaat maakt de mens ziek. Roken, teveel alcohol, teveel koolhydraten, verbrand vlees, teveel vet of suiker maken de mens verslaafd en ziek. De dokter komt al snel met een chemisch pilletje om de door voedingswijze ontstane problemen op te lossen.

Beschaafd Nederland wil meer aandacht voor biologische geneeswijzen naast de chemische (pillen) of de fysieke (chirurgische ingreep). Als mensen problemen met de gezondheid krijgen door roken moeten ze stoppen. Bij overgewicht problemen moet je eerst een dieet volgen, voordat chemische middelen gegeven worden om de problemen ontstaan door overgewicht op te lossen.

Zoet- of zoutwaren niet nodig om gezond te leven. De toevoeging van vet, zout, geraffineerde suiker bij de fabricage is om mensen verslaafd te maken aan de ongezonde eetgewoonte en om meer winst te maken voor de fabrikanten. Per definitie zijn eetwaren die direct van de producent komen een eerste levensbehoefte. Al het bewerkt voedsel en de toevoegingen aan E-nummers horen niet tot de eerste levensbehoeften en zijn een product van de marketing economie.

Beschaafd Nederlandwil de eerste levensbehoeften blijven belasten met een laag BTW percentage. De ongezonde eetwaren krijgen een belasting met een hoog BTW percentage. Onbewerkt voedsel wordt zo lager in prijs dan bewerkt voedsel. De overheid en supermarkten moeten meer voorlichting geven over gezond voedsel. Reclame gericht op kinderen met producten vol van geraffineerde suiker wordt verboden.

Beschaafd Nederland vindt mantelzorg daadwerkelijke zorg. De institutionele zorg voor bejaarden verplaatst naar private zorg. Vaak is mantelzorg vrijwillig en wordt er geen vergoeding gevraagd. Maar mantelzorg kost geld. We vinden dat alle inkomen verkregen uit mantelzorg belastingvrij moet zijn. De institutionele zorg voor verstandelijk, emotioneel en lichamelijk gehandicapten zal blijven wat door collectieve verzekeringen betaald moet worden.

Anno 2015 zien we dat verstandelijk en emotioneel gehandicapten te snel in de maatschappij geplaatst worden, waar ze overlast geven door hun agressie. Mensen in de omgeving ondervinden een verminderd beschaafd leven door deze overlast. Alleen de burgemeester kan nu deze overlast gevende en agressieve mensen weer laten opnemen in een instelling of verplaatsen naar een andere woning. Verplaatsing verplaatst het probleem en is geen oplossing.

Beschaafd Nederland vindt dat plaatsing van emotioneel gestoorde mensen in de maatschappij vergezeld moet gaan van een resocialisatie traject. De betreffende persoon moet eerst voorgesteld worden aan de bewoners in de omgeving, waarbij de gedragingen van de persoon open besproken worden. Ook dienen belanghebbenden de contact gegevens te hebben van de ambulante artsen die deze mensen begeleiden. Zodat bij overlast direct ingrijpen mogelijk is.

Translate »