15. We Willen Bomen En Kerncentrales

Beschaafd Nederland constateert dat de enorme toename van de wereld bevolking de klimaat verandering veroorzaakt. De fossiele brandstof raakt op en zal binnen 40 jaar vervangen zijn door andere energie bronnen. Belasting heffen om de CO2 uitstoot te verminderen is nutteloos bij vermeerdering van de bevolking. We willen meer bomen om de CO2 uitstoot te compenseren. De stijging van de zee dient door dijken opgevangen te worden. Land “teruggeven aan de zee” projecten worden stopgezet.

Elke mens ademt zuurstof in en CO2 uit en is daarmee voor 10% verantwoordelijk van de CO2 uitstoot. Daarnaast verbruikt een mens elektriciteit, verbrand gas voor warmte, verbrand benzine om te rijden en te vliegen. Het gemiddeld jaar verbruik in Nederland per mens aan gas is 900m3 of 1.800 kg CO2, aan elektriciteit verbruik 1100 kWh of 660kg CO2, voor de auto 5.000 km of 660 kg CO2 en om te vliegen 1900 km op en neer of 1.250kg CO2. Totaal stoot een mens per jaar 4.370 kg CO2 uit. Daar komt 10% bij voor het ademen.  Jaarlijks stoot één mens in Nederland 4.807 kg CO2 uit.

Een boom neemt CO2 op om te groeien en geeft zuurstof af. Eén boom neemt 12 kg CO2 uit de lucht op. Per mens zijn 400 bomen nodig om klimaat neutraal te kunnen leven. Zo’n 10% van Nederland is nu bos, of 3.500 km². We hebben 1500 m² bos per mens nodig om klimaat neutraal te leven. Dat is totaal voor 17 miljoen mensen, 25.500 km². Er is een groot tekort aan bomen in Nederland. En dat alleen al voor het privé leven, het bedrijfsleven nog niet meegerekend.

Beschaafd Nederland wil ter natuur compensatie bomen planten en zo het beleid vormen om het tekort aan bomen in Nederland te verbeteren. Alle plannen voor natuur compensatie worden vervangen door de aanplant van bomen. Ontpoldering op initiatief van project ontwikkelaars gaan we niet doen. De natuur compensatie in de Hedwige polder in Zeeuws-Vlaanderen zal volledig door boom aanplant plaats vinden.

De toename van het aantal inwoners van Nederland is een gegeven. De componenten van de CO2 uitstoot van de mens zijn duidelijk. Terugdringing van de CO2 uitstoot van mobiele bronnen is dringend nodig. Andere bronnen voor private verwarming en elektriciteit opwekking zijn nodig.

Beschaafd Nederland wil dat de overheid daadkrachtiger inzet op de vermindering van de CO2 uitstoot van auto’s en vliegtuigen. Minder belasting op zuinige hybride en elektrische auto’s is noodzakelijk. Ook de private opwekking van energie en warmte dient de overheid met meer aandacht te stimuleren. Alle nieuw te bouwen huizen moeten we voorzien van zonnecel dakpannen.

De toepassing van kernenergie is een mogelijkheid om sneller over te schakelen op niet CO2 uitstotende energie bronnen. Uit uranium kan elektriciteit opgewekt worden: kernenergie. Daarbij komt netto 100 keer minder CO2 vrij, dan bij energieopwekking uit fossiele brandstoffen. Dat is ongeveer evenveel als bij elektriciteitsproductie uit wind, water en zon. Er is nog voor meer dan 2.000 jaren voldoende uranium. Maar gezien de expansieve politiek mag uranium niet door China gedolven worden.

Binnen 45 jaar is er geen olie meer beschikbaar. Nederland heeft 120.000 MWh aan energie nodig. Wind, water en zon leveren momenteel 15% en dat zal niet verder oplopen dan 25% van de energie behoefte. Een kerncentrale van de derde generatie kan 20% van de energie behoefte opwekken en kost 20 miljard Euro.

Beschaafd Nederland stelt voor om 5 kerncentrales te financieren. Door 5 kerncentrales te bouwen binnen 10 jaar komt Nederland op 95% duurzame energie binnen 10 jaar. Voor de veiligheid dient er maar 1 op een locatie gebouwd te zijn. Dat kan in Borssele, Maasvlakte, Noord-Holland, Flevoland en Delfszijl.

Translate »