5. Wij Vinden Iedereen Gelijk.

5 vrouw en man zijn gelijk

Beschaafd Nederland ziet dat burgers niet gelijk behandeld worden voor de wet. De QR-code controle is ongelijk gericht op de horeca. Expats betalen minder belasting dan andere burgers. Hoger opgeleiden gaan na 40 jaar werken met pensioen en lager opgeleiden na 52 jaar. We wijzigen de belasting uitvoering door een gelijke belasting voor iedereen. De AOW wordt verkregen uit een volksverzekering na 45 jaar werken of op 65 jarige leeftijd voor wie niet kan werken.

Een leefbaar land is beschaafd, veilig en zeker. Het begint met handhaafbare uitgebalanceerde leefbare uitgangspunten. Elk uitgangspunt is van gelijk belang. De volksvertegenwoordiging handhaaft de uitgangspunten door wetten. Het naleven van de wetten is ervoor bedoeld dat iedereen een goed leven heeft. Dan moet iedereen wel de wetten en de uitgangspunten kunnen begrijpen.

Gelijkheid is de eerste stap naar leefbaarheid in een Beschaafd Nederland. Het besef gelijk te zijn is dat wat mensen menselijk maakt. In gelijkheid vervalt het geweld tot handhaving van het dierlijke recht van de sterkste en komt de leefbaarheid en het beschaafd samen leven naar voor. Gelijkheid begint met ontwapening.

Beschaafd Nederland vindt de volwassen vrouw volstrekt gelijk aan de man. Geen enkele inwoner of immigrant uitgezonderd. Mensen van alle rassen en culturen zijn gelijk. Mensen met en zonder handicap zijn gelijk. De homo is gelijk aan de hetero. De jongere is gelijk aan de oudere. De moeder gaat over de rechten van de ongeborene. We willen meer aandacht voor de bestrijding van discriminatie. Het gezin is gelijk aan de alleenstaande. Het een-ouder gezin is gelijk aan het twee-ouder gezin. Rokers zijn gelijk aan niet-rokers. We willen in geen enkele sector leeftijd discriminatie.

De gelijkheid zoals verwoord in het eerste artikel van de Grondwet is de afgelopen decennia met voeten getreden. Het kapitalisme introduceerde een klassen systeem, de laagste klasse zijn diegene die op straat leven, dan immigranten, laag betaalde werkenden en uitkeringsgerechtigden, de middenklasse van twee verdieners, de hogere klasse van leidinggevenden en de hoogste klasse van rijken. De ouderen die pensioen ontvangen beschouwd men nu ook als uitkeringstrekkers. De AOW is echter een verworven recht opgebracht door een volksverzekering.

Beschaafd Nederland wil de gelijkheid van inwoners van Nederland herstellen. Dat doen we door herstel van de sociale woning voorziening, handhaving van een maximum inkomen in de (semi) publieke sector, herstel van een eerlijk belasting systeem en pensioen niet beschouwen als een uitkering. Iedereen heeft recht op een woning, een bed, een douche, eten en drinken.

Het ‘Grote Dikke Ik’ regeert te vaak in Nederland, vinden Mark Rutte (VVD) en Diederik Samsom (PvdA).  Rutte vindt dat hij als liberaal staat voor een kleine overheid. “Maar bij die kleine overheid hoort een grote samenleving, een samenleving waar je een mening over hebt. Waar de waarden van hardwerkend Nederland gelden. In zo’n samenleving zorg je voor jezelf en geef je om een ander. Je behandelt anderen zoals je zelf behandeld wilt worden. Niemand is een beetje meer gelijk dan de rest. Je krijgt het niet, maar je moet het verdienen. En als je de stroming tegen hebt, geef je niet op, maar roei je gewoon harder”.

Beschaafd Nederland wil de privatisering afbouwen en terug naar het collectivisme. Het liberalisme bracht privatisering. Dat is mislukt. Liberale voormannen als Rutte en Samsom hekelen het zelf tot stand gebracht systeem. Het is de privatisering die een ongebreidelde ongelijkheid teweeg bracht. De bevolking wil dat de overheid een aantal zaken collectief regelt tegen normale kosten. De overheid moet zaken tegen een redelijke prijs publiek regelen als wonen, zorg, energie, water en infrastructuur.

Balkenende noemde het de VOC mentaliteit. De VOC, het handelsbedrijf de Vereenigde Oostindische Compagnie  handelsbedrijf, de eerste multinational ter wereld, werd door Balkenende gezien als een bedrijf met handelsgeest, daadkracht en durf. Door anderen werd de VOC mentaliteit geassocieerd met een gewelddadige handelwijze, ongelijkheid en kolonisatie. Het was het CDA dat de basis legde voor het kapitalistisch ongelijkheid.

Beschaafd Nederland wil wetten voor het strafrechtelijk vervolgen van witte boorden criminelen. Het is goed om een eerlijke Nederlandse ondernemers handelsgeest naar voor te brengen. Corruptie is verboden. Er is geen respect meer voor medewerkers die het werk doen. Werkgevers moeten weer leren met respect om te gaan met de medewerkers. Nu ontspringen witte boorden criminelen de dans. Ook in andere landen moeten Nederlandse ondernemers beschaafd zaken doen.

De ongebreidelde verhoging van huurprijzen, zorgkosten en noem maar op maakt het voor de lagere en middenklasse steeds moeilijker om het hoofd boven water te houden. De armoede neemt toe. In een gezin moet je met twee werken om kinderen groot te brengen. De fraude van banken en verzekeraars is afgewenteld op de lagere- en middenklasse, terwijl de hogere klasse steeds rijker wordt. De overheid gaat ongelijk om met winst. Vele organisaties zijn vrijgesteld van belasting.  Veel inkomen uit beleggingen wordt virtueel benaderd op een rendement van 4% terwijl veel hogere winsten gemaakt zijn.

Beschaafd Nederland wil een belasting systeem dat gelijk, eerlijk, eenvoudig en doorzichtig is. We voeren een winstbelasting in, die de vermogensbelasting, de vennootschapsbelasting, de box 2 (deelnemingen) en box 3 (belastbaar inkomen uit sparen en beleggen) vervangt. Over spaargeld rente betaal je geen belasting. Alle natuurlijke en rechtspersonen die winst maken betalen 20% winstbelasting, waarbij de eerste 10.000 Euro vrijgesteld is. Dat inclusief goede doelen organisaties en pensioenfondsen.

 

Reacties

Geef een reactie

Translate »