9. We Willen Realistisch Plannen

9 vooruitgang en infrastructuur

Beschaafd Nederland constateert stilstand. We willen vooruitgang. Beschaafd Nederland wil naar AOW na 45 jaar werken. Dat om gelijkheid voor de wet te regelen. Dat kan budget neutraal, omdat de groep hoog opgeleiden die op 25 jaar begint met werken evengroot is als de groep laag opgeleiden die op 15 jaar begint met werken.

Wouter Bos van de Partij van de Arbeid brak de systematiek van de AOW solidariteit open. Vakbondsleider Jack Teuwen van de Unie pleitte voor de verhoging van de AOW leeftijd naar 67 jaar. De VVD en D’66 Minister Brinkhorst van Economische Zaken schaften de VUT af. Ambtenaren willen 15 miljard bezuinigen om de vergrijzing te betalen. Er komt geen vergrijzing.

Iedereen gaat uit van onheilspellende cijfers over de vergrijzing gebaseerd op berekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De basis voor de cijfers over de vergrijzing vormen de voorspelling van de ontwikkeling van de bevolking door het CBS. de CBS voorspelling zijn onjuist. Het CBS voorspelt voor de komende 15 jaar gemiddeld 1,7% groei van de bevolking en daarna nog minder. In 2040 zullen er slechts 17 miljoen inwoners zijn. Maar die zijn er eind 2015 al.

Beschaafd Nederland wil naar het realistisch plannen van publieke voorzieningen. Deze voorspelling van de ontwikkeling van de Nederlandse bevolking tot en met het jaar 2040 is veel te laag. Ook zal de verdeling van de bevolking over de leeftijdsgroepen anders zijn en zal er gewoon minder vergrijzing optreden.

Het CBS schatte de afgelopen jaren de ontwikkeling van de bevolking steeds veel te laag in. Er was 3% groei van de bevolking per 5 jaar. Dit was steeds de hoogste variant in de CBS prognose. Het CBS geeft een lage, een midden en een hoge variatie in de bevolkingsontwikkeling. De planning van de publieke systemen vind plaats op de lage of midden variant van de CBS prognose. Daardoor is er een uitermate slechte planning van de publieke systemen.

Er is te weinig weg en rail capaciteit, te weinig leraren, te weinig agenten, te weinig en te dure huurhuizen en noem maar op. Dat is in het politieke straatje van de gevestigde partijen, dan is er geld voor de “eigen” projecten zoals uitbouw kapitalisme, vergroting Europa en import van immigranten.

Beschaafd Nederland wil realisme in de publieke planning. De afgelopen jaren was er 3% groei van de bevolking in 5 jaar. Dat zet zich door. De groei van de bevolking zal weinig af wijken van deze groeicijfers en eerder toenemen. Wel moeten alle inwoners meegeteld worden, ook die op straat leven. Wettelijke maatregelen brengen veel mensen buiten de statistische realiteit.

De overheid houdt geen rekening gehouden met de autonome ontwikkeling van bevolkingsgroepen. Ook is er geen aandacht voor de niet geregistreerde inwoners van Nederland. En er is onvoldoende ingeschat dat nieuwe emigranten juist jonge mannen zijn, die familie in Nederland brengen.

Beschaafd Nederland wil uitgaan van een autonome trendmatig bevolkingsontwikkeling per bevolkingsgroep. Enerzijds door immigratie vanuit de herkomstlanden en anderzijds door geboortes binnen een bevolkingsgroep. We stellen, dat de ontwikkeling binnen een bevolkingsgroep eerder cultureel bepaald is, dan gemiddeld algemeen.

Een streng immigratiebeleid zal bijdragen aan een rem op de ontwikkeling van inwoners uit andere landen. De immigratie ontstaat eerder door een al bestaand netwerk van familie binnen een bevolkingsgroep. Dat er emigratie is van landen in het Midden-Oosten of van Afrikaanse landen naar Europese komt vanwege het bestaan van netwerken in de ontvangende landen. Vanwege het bestaan van een Turks netwerk in Nederland zal er een zeer grote toevloed zijn van inwoners uit Turkije mocht Turkije toetreden tot de Europese Unie.

Beschaafd Nederland merkt op dat van 2000 naar 2015 de bevolking met 1 miljoen mensen is gestegen naar 17 miljoen inwoners. Zolang ieder een dak boven het hoofd heeft en te eten, is dat nog niet het probleem. Maar we moeten wel een betere prognose maken van de ontwikkeling van de bevolking. De overheid is er om de publieke zaak goed te regelen. Dat begint met een realistische planning en prognose.

Translate »