7. Wij Willen Duurzame Energie

Beschaafd Nederland constateert dat de wereldbevolking van 1960 tot 2000 verdubbeld is. In de afgelopen 100 jaar zelfs verzevenvoudigd. We kunnen de schone schijn ophouden, maar als we zo door gaan, dan zal de wereld beschaving ten onder gaan aan overbevolking.

Een uitgangspunt van beschaving is voldoende onderdak, voedsel, water en voorzieningen voor elke mens. De wereldbevolking zal in 20 jaar weer verdubbelen. Er zijn onvoldoende middelen om de mens een beschaafd bestaan te geven. De opwarming van de aarde komt door de overbevolking. Dat is niet te bestrijden met alleen aandacht voor energie transitie.

Beschaafd Nederland merkt op dat meer mensen meer energie verbruiken en meer broeikas gassen uitstoten. Meer verbruik aan energie vraagt meer fossiele brandstof. De fossiele brandstof olie raakt op. Vanuit de grote toename van de wereldbevolking dreigt er in deze eeuw uitputting van fossiele brandstof. De beschaafde westerse wereld draait gesmeerd op olie. De wereld, Europa en Nederland behoren realistische maatregelen te treffen gericht op vermindering van de uitputting van fossiele brandstof en vervanging van energie consumptie voor warmte, licht en mobiliteit door duurzame bronnen.

De fossiele brandstoffen zijn steeds moeilijker te winnen en zijn niet meer voor honderden jaren in de aardbodem aanwezig. Ook is de politieke en economische winbaarheid een vraag die ons de komende decennia bezig zou moeten houden.

De laatste 20 jaar hebben nieuwe olievondsten de toenemende aardolie vraag kunnen dekken en namen de totale wereld oliereserves zelfs toe. We zien nu een kentering, waarbij de oliereserves vrijwel niet meer toenemen.

Het aardolie verbruik van de afgelopen 20 jaar lag gemiddeld op 40 miljard barrel per jaar. Ook zien we een toenemende aardolie consumptie in landen als China en India. China verbruikte in 2010 10% van de wereld energievoorraden, in 2020 zal dat opgelopen zijn tot 20%. De eenvoudige deling van aardolie reserve door verbruik zou een voorraad voor 47 jaar geven. Dit is voortschrijdend inzicht  met de prognose van de aardolie reserve door Heymans uit 1991, die destijds 40 jaar reserve berekende voor bekende voorraden.

Beschaafd Nederland wil de komende tien jaar in Nederland de grootschalige energie opwekking reorganiseren. De gaswinning moeten we afbouwen omdat inwoners er schade van ondervinden. Nieuwe schonere steenkoolcentrales voor de opwekking van elektriciteit moeten aardgas centrales vervangen. Het minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen levert automatisch een vermindering van CO2 en NO2 op. Nederland moet meer doen om onafhankelijker te worden van kolen en olie.

Voor de particuliere energie opwekking voldoen zonne-cellen uitstekend. Zonne energie opvangen in batterijen verlengt het gebruik. Zonne-energie wordt geproduceerd op het moment dat de zon schijnt. Maar dat is niet per se hetzelfde moment als waarop de energie nodig is. Tot nu toe wordt het verschil in vraag en aanbod nog gemakkelijk gecompenseerd door de grote energiecentrales op het net. Maar naarmate er meer en meer zonnepanelen systemen worden geplaatst, wordt het belangrijker om oplossingen te zoeken voor tijdelijke opslag van energie, zoals batterijen. Met batterijen kan men een grotere mate van zelfvoorziening bereiken.

Beschaafd Nederland wil dat nieuwe koop- en huurhuizen voorzien worden van installaties voor het gebruik van zonne-energie. Bij de zonne-installaties gaat het om het geheel van zonne-cellen en batterijen. We moeten streven om over 40 jaar de particuliere huizen vrijwel volledig op zonne-energie voor de elektriciteit te laten draaien.

Voor de zakelijke energie verbruik kunnen windmolens goede dienst bewijzen. De zakelijke ver- of nieuwbouw kan al bij voorbaat uitgerust moeten zijn met noodvoorzieningen op batterijen, waarop alle elektra draait. Nu zijn alleen de computer servers en de centrale infrastructuur voorzien van batterij noodvoorzieningen. Laptops en andere platforms draaien door op hun batterij als de stroom uitvalt. Dat kan voor alle elektrische apparaten.

Beschaafd Nederland wil dat gemeentes lagere drempels hanteren bij het toestaan van windmolens en zonnecel parken. De aanleg van particuliere zonnecellen willen we niet meer vergunning gebonden. De levering van particuliere energie aan het net krijgt dezelfde prijs als de inkoopprijs van de publieke elektriciteit voorziening. Bij industrie terreinen kan een windmolen park verplicht zijn.

Translate ยป