14. Wij Willen Minder Afval.

Beschaafd Nederland constateert dat de mens de aarde vervuilt. Veel afval en met name niet afbreekbaar plastic komt in de zee terecht. We willen dat Nederland zo min mogelijk afval produceert en geen afval importeert of exporteert. Het afval dat we produceren moeten we hergebruiken.

Er is een zeer grote toename van het plastic afval in de oceanen. Door de economische groei van landen als China, Indonesië, Maleisië en vele andere landen neemt de afvalberg toe. De snelle consumptie groei gaat niet gepaard met het snel managen van de afval stromen. Het is met name het plastic afval dat niet afbreekbaar is dat de oceanen vervuilt. Vervuiling van de oceanen heeft een dramatische impact op het leven in zee.

Beschaafd Nederland wil voor Nederland het plastic afval volledig terugdringen uit de wereld zeeën. Daartoe willen we in Nederland en Europa dat plastic niet afbreekbaar afval niet meer terecht komt in de binnen en buiten wateren. We vinden dat er handhaving kan komen op vervuilers.

ocean polutionIn 2006 produceerde de wereld visserij 110 miljoen ton (1.000 kg) vis. De aquacultuur produceerde 46% van de wereld consumptie. We consumeerden 16,7 kg vis per mens. De wereld visserij neemt zoveel uit de zee, dat de maximale grens bereikt is. Toename van visserij, anders dan het kweken van vis, is niet mogelijk om de visstand te behoeden voor uitsterving.

Beschaafd Nederland wil een toename en versterking van de aquacultuur in Nederland. Verschillende vissoorten lenen zich voor kweek. De provincie Zeeland is uitstekend geschikt voor de grootschalige kweek van vis. Stimulering vanuit de overheid voor de duurzame productie van vis is mogelijk.

De CO2 uitstoot van de Nederlandse visserij is van 2000 naar 2014 gehalveerd van 1300 miljoen kg naar 600 miljoen kg. Ook de uitstoot van andere broeikas gassen bij het binnenhalen van vis is sterk verminderd.

Beschaafd Nederland ziet toe op het duurzamer produceren van vis. Het is belangrijk dat de Nederlandse visserij verstandig omgaat met de grenzen aan de groei van de vis productie.

Translate »