6. Wij Willen Zuiver Water

Beschaafd Nederland constateert dat Zuiver Water ook in Nederland onder druk staat. We willen nadrukkelijk vervuilers aanpakken. De PFAS en stikstof problematiek heeft direct een relatie met zuiver en schoon water. Beschaafd Nederland wil onderzoek naar bestuurlijke corruptie op elk niveau bij milieu delicten.

Gebrek aan zuiver water is het grootste probleem van de overbevolkte wereld. Van de nood oproepen die het Rode Kruis ontvangt heeft 60% betrekking op problemen met vervuild water en de daarbij behorende darm- en infectie ziektes. Zo’n 1 miljard mensen hebben geen toegang tot zuiver water. Met het dagelijks wassen van de handen met zuiver water en zeep kunnen we de kindersterfte met een derde verminderen.

Beschaafd Nederland wil de gelden voor ontwikkeling samenwerking volledig besteden aan het plaatsen en onderhouden van installaties voor schoon drinkwater. Schoon drinkwater is een eerste vereiste om beschaafd te leven en een bestaan op te bouwen in de regio.

Ook in Nederland is zuiver drinkwater de eerste prioriteit om beschaafd te bestaan. Drinkwater bedrijven in Nederland gebruiken hoogwaardige technieken om zuiver drinkwater te produceren. Twee derde van het drinkwater in Nederland komt uit de grond en het overige van het oppervlakte water. Nederlandse drinkwater bedrijven gebruiken geen chloor maar onder andere UV licht om water te zuiveren. Hoe schoner de producent en de consument des te minder geld kost het zuiveren van water.

Beschaafd Nederland wil een steeds schonere productie en consumptie. Dan is het zuiver water produceren geen probleem. Waar mogelijk stimuleren we de private zuivering van water. Grote gebouwen als ziekenhuizen kunnen geld verdienen met het zelf zuiveren van afvalwater.

Grondwater is door zandlagen al op een natuurlijke wijze gezuiverd. Dat is minder ingewikkeld dan het zuiveren van rivier water. Grondwater kan na beluchting, ter vermindering van de kalk, al naar de huishoudens en bedrijven. Het is van belang dat de gebieden waar grondwater gewonnen wordt, schoon blijven. De winning van zuiver water uit oppervlakte water van rivieren en kanalen is moeilijker. De kwaliteitseisen voor zuiver water in Nederland zijn hoog. In het rapport “de-kwaliteit-van-het-drinkwater-in-nederland-in-2013” is een overzicht gegeven van norm overschrijdingen.

Beschaafd Nederland wil handhaving van de maatregelen tegen de norm overschrijdingen van water zuivering. Privatisering van de drinkwater voorziening is onwenselijk. De betrouwbaarheid van drinkwater bedrijven dient de hoogste prioriteit te hebben.

Translate ยป