2024, Naar een NL Rechtsstaat

Terwijl een kabinet nog even op zich laat wachten, kan de Tweede Kamer aan de slag met de bijgaande voorstellen voor wet die de crises gemaakt door de Rutte kabinetten oplost. In bijgaand pdf document alvast een opzetje. Het document Naar een Nederlandse Rechtsstaat, geeft voorstellen voor oplossende wetten op 1 of 2 A4-tjes.

De Nederlandse overheid heeft de afgelopen jaren de grondrechten met voeten getreden. Veel Nederlandse burgers vinden dat ze door de overheid niet gelijk behandeld zijn. Het sociaal contract met de bevolking is verbroken.

De praktisch opgeleide NL burger kan werken tot hij of zij erbij neervalt. De partij dictatuur gaf een parlement met leden, aangewezen door partij besturen. Het parlement zit te wachten totdat een kabinet en ambtenaren wetten op het bordje leggen. Dit document geeft voorzetten voor wetten die oplossingen bieden.

Er is geen scheiding van machten en daarmee geen Nederlandse Rechtsstaat. Dit document geeft eenvoudige wettelijke voorstellen om de rechtsstaat te herstellen en de overheid te hervormen dusdanig dat de overheid de NL burger gelijk behandelt. Een Grondwettelijk Hof moet de grondrechten waarborgen.

Alle mensen zijn in vrijheid en gelijkheid geboren en moeten zo ook samen kunnen leven. De partij dictatuur wordt ingedamd door een voorstel voor de Wet op de Partijen en brengt het democratiebeginsel terug. Voorstellen voor wetten voor de wettelijke, uitvoerende en rechterlijke macht moeten de trias politica terugbrengen.

Uiteindelijk dient de overheid te beseffen dat het legaliteitsbeginsel noodzakelijk is. Zodat het sociaal contract hersteld wordt.

Translate ยป