Bestaansrecht niet bij Europese Unie

Op donderdag 6 juni 2024 kan men kiezen voor het Europees Parlement. Tijd om een analyse te maken van het EU beleid, het EU proces, de EU financiën en de EU waardes en uitgangspunten. Klik op de afbeelding om het volledige rapport te downloaden.

De staat van herkomst en besteding van de EU geeft aan dat 38% naar landen buiten de EU gaat en 30 % naar de grote landen Frankrijk, Spanje en Duitsland. Nederland is per saldo de grootste betaler, maar krijgt maar 2,3% van de bestedingen.

De EU gaat uit van de rechtsstaat en maakt opmerkingen erover naar lidstaten, maar heeft de rechtsstaat niet gedefinieerd. We geven in het document een overzicht van wat men internationaal ziet als een rechtsstaat. Nederland vindt zich het beste in de rechtsstaat klas, maar heeft geen rechtsstaat omdat er geen scheiding van machten is.

De Europese Unie is niet verantwoordelijk voor de Nederlandse beleidskeuzes. Rutte-3 en Rutte-4 gingen uit van EU en andere internationale waardes. De EU waardes en uitgangspunten zijn echter niet sterk  vastgelegd. 

Bestaansrecht voor de Europese burger komt niet voor. De linkse EU dominantie heeft voor de menselijke waardigheid de ideeën van Amnesty International geadopteerd.  “Waardigheid is het recht op bescherming van kwetsbare mensen zoals vluchtelingen”. Dat heeft geleid tot open grenzen en een immigratie crisis. 

De financiële verslaglegging van Nederland en de Europese Unie voldoen niet aan internationale boekhoud normen. De EU bijdrage van Nederland aan de Europese Unie is te hoog voor de BNI bijdrage en BTW bijdrage, te laag, onvolledig en niet controleerbaar voor de douane bijdrage. De aspecten die de EU bijdrage maken dienen eenduidig vastgelegd te zijn. De financiële verslaglegging van de EU is niet compleet, niet controleerbaar en op een aantal punten zelfs ongeloofwaardig.

De Nederlandse burger komt niet rond en is erg ontevreden. Met de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 koos de burger andere realistische partijen. Met de Europese Parlement verkiezingen van donderdag 6 juni 2024 zal een reorganisatie van het Parlement van de Europese Unie plaatsvinden naar een Europees nieuw bestuur.

Translate »